"
Menu
 • O mé práci a životě
 • Podmínky spolupráce
 • Psychoterapie on-line
 • Objednání
 • Ceník
 • Kontakty

PSYCHOTERAPIE PORADENSTVÍ MEDIACE

Mgr. Jiří Chvála

"Neřešitelné problémy neexistují.
 Existují jen snadná a nesnadná řešení!"

Mgr. Jiří Chvála

Pomohu vám otevřít novou cestu k vaší naději na schůdný a smysluplný život. Pomohu vám, abyste pro tuto naději mohli udělat vše, co jste ještě nezkusili.

Je důležité, jak přemýšlíte o nesnázích. Ještě důležitější je ale, jak se rozhodnete přemýšlet o své budoucí spokojenosti.

Jiří Chvála

O mé práci

Věřím, že život má smysl! Váš i můj. Každý život. A za všech okolností! Obdivuji jeho pestrost, ve které není vždy jednoduché se zorientovat. Stavy, které se u každého z nás mohou někdy objevit, jako například:

 • ztráta smyslu života
 • ztráta životní orientace
 • nedostatek životní energie
 • úzkosti
 • deprese
 • ztráta motivace, atd.

pro mne neznamenají ani automatický důvod k zoufalství, ani je nepovažuji za nutný a definitivní úděl člověka. Vnímám je spíše jako signály a nabídky k novému hledání. Jako cestu k opětovnému zlepšení nálady a zlepšení psychického stavu.

Rád bych touto důvěrou „nakazil“ i ty, kteří právě takové stavy zažívají. Proto se věnuji psychoterapii a poradenství. Zajímají mě okolnosti, v nichž různí lidé žijí své různé životy. Zajímá mě s čím se kdo v životě setkává, o co usiluje, co chce sám od sebe a co od druhých. Jsem přesvědčený, že ať jsou naše životní podmínky příznivé nebo nepříznivé, každý můžeme žít život dobrý.

V soukromém zdravotnickém zařízení a psychoterapeutickém centru v Praze jsem se několik let věnoval lidem hledajícím pomoc při trápení s duševním onemocněním, psychosomatickými nemocemi, partnerskými problémy a partnerskou či osobní krizí. Často jsem se setkával s problémy ve vztazích v rodině. Jako psychoterapeut se zabývám prakticky všemi psychickými obtížemi a duševními problémy, od léčby duševních nemocí, přes pomoc v krizi až po rozhovory, kde jsou hlavními tématy nerozhodnost, nízké sebevědomí nebo nejistota a strach z budoucnosti.

Tyto služby – poradenství a psychoterapii nyní nabízím v poradně v Praze, v Benešově a v Sedlčanech. Pro zájemce ze vzdálenějších míst je možná i psychoterapie online. Žádostem o ni vycházím vstříc způsobem psychoterapie přes Skype.

Zdravotní diagnózy (například posttraumatická stresová porucha, depresivní fáze, úzkostná porucha, fobie, bipolární afektivní porucha, schizofrenie, poruchy příjmu potravy, panická porucha, atd.) jsou pro mne důležité jen tehdy, když jsou důležité pro vás! Pokud pro vás diagnóza důležitá není a nebude, nebude důležitá ani pro mne. Pokud se dokonce rozhodnete, že chcete proti své diagnóze protestovat, připojím se rád k tomuto vašemu protestu i já.

Zajímavou spolupráci jsem v letech 2011 - 2015 zažil v poradně pro oběti násilí a dětském krizovém centru v Hradci Králové. Přicházeli tam za mnou například:

 • bezradní rodiče, kteří měli strach o děti, o jejich bezpečí
 • rodiče přesvědčení, že mají zlobivé dítě
 • rodiče s mnohými dalšími problémy s dětmi (malými i dospívajícími)

I těmto případům se dnes věnuji ve své poradně nebo v on-line poradenství. Nabízím pomoc pro rodiče a se souhlasem rodičů poskytuji rady dětem, které mají problémy ve škole (problémy s učitelkou nebo problémy se spolužáky, problémy s učením, atd.). Zajišťuji také pomoc pro oběti násilí i pro pachatele násilí v Praze, Benešově a Sedlčanech.

Partnerským párům pomáhám překonávat nedorozumění a krize. Těm, kteří zjistí, že společné soužití není dále možné, nabízím pomoc s bezpečným ukončením vztahu, uspořádáním dalšího života a vyjasněním dalších důležitých okolností, např. péče o děti. Snažím se zjednodušit a ulehčit  problémy před rozvodem nebo při rozvodovém řízení. I v této nepříznivé životní situaci mohou partneři či manželé zmírnit a dokonce odstranit komplikace, jakými jsou například ztráta důvěry, boj o dítě anebo třeba myšlenky na to, jak se pomstít manželovi či manželce. I tady může pomoci psychoterapie. A to formou individuální terapie nebo párové terapie. Odborným rozhovorem lze mnohdy zajistit úlevu a nalézt řešení při pronásledování bývalým partnerem, vyhrožování, domácím násilí, stalkingu, atd.

Tomu, kdo hledá psychologa na zdravotní pojišťovnu a nemůže ho nalézt anebo s ním není spokojen, nabízím ve svém ceníku pro platby v hotovosti a převodem na účet slevy zohledňující obtížnou sociální a finanční situaci.

O psychoterapeutickém přístupu

Psychoterapii jsem se učil od českých stoupenců systemické terapie v komplexním psychoterapeutickém výcviku akreditovaném pro zdravotnictví „Umění terapie“. Absolvoval jsem narativní výcvik zaštítěný The institute of narrative therapy a četné workshopy se zahraničními lektory, zaměřené na postmoderní psychoterapeutické přístupy.

Sympatizuji s narativní terapií - s představou života jako nepřeberného množství příběhů, které se odehrávají jakoby současně a z nichž můžeme vybírat, spojovat je a rozdělovat tak, jak je to pro nás důležité a užitečné. V narativním pohledu nežijeme osudový příběh, který je jednou provždy daný, ale svůj životní příběh můžeme měnit.

Velmi si cením postmoderního psychoterapeutického přístupu s názvem Otevřený dialog (Open dialog) finského psychologa Jaakka Seikkuly, který má se svou metodou vynikající výsledky při léčbě psychóz a dalších duševních onemocnění.

V psychoterapeutické praxi je mi blízké svobodné myšlení. Podezřelá a cizí jsou mi naopak pravidla a dogmata, o kterých se nepřemýšlí. Psychologové často poukazují na trvalé následky u lidí, kteří si s sebou nesou nějaké psychické trauma z dětství. Nevěřím na trvalé následky! V pohádkách se výrok sudičky sice nedá vzít zpět, může být ale doplněn výrokem novým a tím také změněn. Jsem přesvědčen, že tak je tomu i v reálném životě. Každý z nás si do něj kdykoli může přizvat novou sudičku!

O mém životě

Narodil jsem se v roce 1972 v Praze na Vinohradech. O necelých šest let později přišel první pokus samostatně myslet: U zápisu do 1. třídy jsem se s přijímací komisí neshodl v názoru na to, kolik nohou má kuře.I proto následovala další studia. Od roku 1990 do roku 1995 na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. A od roku 1997 do roku 2002 na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Touha brát vážně i takové projevy lidí, které se zdají být bizardní až nesmyslné mne přivedla blíž k psychiatrické problematice. V roce 2004 jsem se začal věnovat duševně nemocným, zejména lidem, kteří onemocněli schizofrenií. Těm, kteří se léčí z různých forem duševního onemocnění - ale i ostatním zájemcům – poskytuji od roku 2009 kombinaci spirituální a terapeutické péče v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Jsem členem Církve československé husitské. Mám rád český venkov, dobré červené víno, Francii a francouzskou kulturu. Mezi má oblíbená zvířata patří česká bílá krátkosrstá koza a Německý boxer. Oblíbenými lidmi jsou všichni ti, kteří v životě usilují o moudrost, slušnost a ohleduplnost k druhým.

Jaká bude naše spolupráce

Bude tak krátká nebo tak dlouhá, jak rozhodnete vy.
Od jednoho jediného setkání až po několikatýdenní nebo několikaměsíční spolupráci.
Bude tak intenzivní nebo tak volná, jak rozhodnete vy.
Od setkávání 1 x týdně až po setkávání 1 x měsíčně, nebo jen příležitostně.
Můžete se na mne obrátit telefonicky nebo písemně e-mailem, sdělit mi své představy o případné spolupráci a zeptat se na cokoli, co vás napadne.
Budu se vám věnovat, jak nejlépe budu umět, ať přijdete „jen“ s momentální bezradností, nebo dlouhodobými nesnázemi se sebou samými či se vztahy, anebo s různými onemocněními.

Informace o způsobu objednání a o platbách naleznete v sekcích Objednání a Ceník. 

Zahájení spolupráce - první konzultace

Při prvním setkání se s vámi ještě před začátkem vlastního rozhovoru domluvím jak se budeme oslovovat. Zda vám bude příjemnější, abychom se oslovovali jménem nebo příjmením, jestli máme používat vykání anebo tykání. A také na to, co je vám v rozhovoru příjemné a co nepříjemné.

Před příchodem na první konzultaci vyplňte, prosím, tento stručný úvodní dotazník: https://www.survio.com/survey/d/E9F1R3C5Y6A1Q3I9B 
Po prvním setkání se vás zeptám, jaký ve vás zanechalo dojem, jak jste spokojeni. V případě delší spolupráce vám tento dotaz budu opakovat znovu a znovu. Službu, kterou si vyžádáte a platíte máte právo spoluurčovat a spoluřídit.

Zrušení a změny konzultací - storno podmínky

Domluvené termíny považuji za závazné pro obě strany – pro sebe i pro své klienty.

Pokud budete chtít domluvenou konzultaci změnit nebo zrušit, je to možné bezplatně učinit ve všedních dnech nejpozději do 48 hodin před plánovaným termínem konzultace!!! O víkendu bezplatné rušení konzultací není možné. Víkend se také do 48 hodinové lhůty nezapočítává. Ke zrušení konzultace o víkendu přistupuji stejně, jako kdyby byla zrušena v pondělí ráno. K omluvě anebo žádosti o změnu využijte e-mail anebo ještě lépe sms zprávu (případně obě komunikační možnosti).

Příklad: Máte rezervovaný termín konzultace na úterý v 16 hodin odpoledne. V pátek zjistíte, že pro nemoc nebo jiné důvody nemůžete ve úterý přijít. Do pátečních 16 hodin odpoledne máte možnost konzultaci bezplatně zrušit nebo přesunout na jiný termín. Když se rozhodnete z jakýchkoli důvodů konzultaci zrušit později, je už třeba uhradit storno poplatek v plné výši konzultace. 

V případě, že změnu nebudete moci v požadovaném termínu pro bezplatné storno uskutečnit, a to z jakéhokoli důvodu, včetně vámi nezaviněného (nemoc, problémy s dopravou, nečekané pracovní povinnosti, atd.), kontaktujte mne co možná nejrychleji na telefonu (e-maily nečtu stále) a uhraďte, prosím, bez prodlení storno poplatek převodem na můj bankovní účet.

Výši storno poplatků najdete v ceníku, číslo účtu v sekci kontakt. Do zprávy pro příjemce napište, prosím, vždy své jméno, heslo storno a datum stornované konzultace.

Ukončení spolupráce

V okamžiku, kdy budete chtít spolupráci ukončit nebo přerušit, vyplňte, prosím, tento dotazník: https://www.survio.com/survey/d/G5P3Y9I8M1Y4J4I4U
Někdy budete umět poslední konzultaci cíleně naplánovat. Jindy až po několika dnech anebo týdnech zjistíte, že v blízké době novou konzultaci nebudete potřebovat. V obou případech je pro mne vyplnění závěrečného dotazníku důležité.
Uzavření aktuální spolupráce neznamená, že se později nemůžete opět objednat. 

Technické prostředky pro větší efektivitu spolupráce

Téměř při každé konzultaci používám diktafon. Zvukový záznam z našeho rozhovoru je určen výhradně pro mne a pro vás. Já jej využívám, když se potřebuji během spolupráce vrátit k nějakému důležitému okamžiku a připomenout si vaše vlastní slova a vyjádření, která nechci zkreslovat nebo zkracovat. Vy jej můžete použít, pokud si proběhlý rozhovor budete chtít znovu poslechnout v pohodlí domova a zůstat jen v roli přemýšlejícího posluchače.

K nahranému rozhovoru nemá nikdo jiný (kromě mne a vás) přístup a nikdo jiný nemá bez vašeho svolení právo si ho vyžádat.
U párových rozhovorů je pro poskytnutí nahrávky podmínkou, že ani jeden z partnerů jej nesmí použít jako argumentační nástroj proti druhému. Nahrávka je i v tomto případě jen pro vlastní potřebu jednotlivce!

Koho doporučuji

Ing. Eva Kocurková - odborné výživové poradenství, prevence a podpůrná léčba civilizačních chorob    Kontakt: http://potravinoveintolerance.cz/

Nabídky on-line konzultací a ukázkové konzultace zdarma

On-line konzultace pro jednotlivce i pro páry je naprosto plnohodnotnou formou psychoterapie a psychologické pomoci. Vidíme a slyšíme se sice na dálku přes obrazovku počítače, notebooku anebo telefonu, ale jsme si vlastně mnohem blíže než při fyzickém setkání. 

On-line terapie nebo poradenství u někoho vzbuzuje obavy, že videohovor bude neosobní. Moje zkušenost je zcela opačná. Já jako terapeut i moji klienti jsme právě při těchto rozhovorech současně uvolnění i soustředění jeden na druhého. Někdy dokonce více než ve společné místnosti. Poskytuji takto už několik let konzultace zájemcům ze zahraničí anebo z odlehlých míst naší republiky. 

Pro objednávky můžete v mém rezervačním systému využít termín označený Online. Moji Skype adresu najdete v sekci Kontakty. Ještě před termínem konzultace mi můžete na aplikaci Skype zaslat žádost o přidání do kontaktů. V určeném termínu budu čekat až mi ve Skype chatu napíšete, že jste připraveni anebo mne přímo můžete kontaktovat kliknutím na videohovor. Využít můžeme samozřejmě i jiné aplikace, např. Google Meet, Zoom, apod. 

 

Konzultace na zkoušku zdarma

Pokud jste u psychologa nebo psychoterapeuta ještě nikdy nebyli, pokud máte obavy, aby z vás na psychoterapii někdo nedělal blázna, anebo pokud máte z minulých návštěv u psychologa či terapeuta špatné zkušenosti, nabízím vám a vašim známým nezávaznou ukázku psychoterapie zdarma

Na konzultaci zdarma v rozsahu 20 minut je nutné se předem telefonicky objednat. Počet termínů v měsíci je velmi omezený.
Nabídka vychází z mého přesvědčení, že před vámi nemám co skrývat. Své práci věřím, a proto mohu s respektem přijmout, když někomu nebude vyhovovat.

Objednání

Pokud jste se rozhodli, že se objednáte na konzultaci, využijte, prosím, on-line rezervační systém zde:
https://dobraperspektiva.cz/rezervace/.

Vždy, prosím, vyplňte také krátký vstupní on-line dotazník: http://www.survio.com/survey/d/E9F1R3C5Y6A1Q3I9B (Samotné vyplnění dotazníku není objednáním!!!) Informace o platbách konzultací naleznete v sekci Ceník. 

Dovoluji si vás upozornit, že vybraný termín je závazný. Pokud jej nevyužijete anebo zrušíte pozdě (viz podmínky spolupráce), je nutné uhradit storno poplatek dle ceníku.

Pokud chcete před objednáním zodpovědět ještě technické či jiné otázky a doladit podrobnosti, můžete mne kontaktovat na telefonním čísle: +420 725 568 007 anebo na e-mailu: info@jirichvala.cz.
Těším se na spolupráci s vámi. 

Ceník

Ceny konzultací & slevy a storno poplatky
Platby probíhají buď hotově na místě anebo předem převodem na účet, tak aby platba byla připsána den před termínem konzultace.
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY poukazujte, prosím, na č.ú.: 2900506006/2010. Do poznámky pro příjemce vždy napište své jméno a příjmení a datum konzultace, kterou hradíte. V případě storno poplatku připište ještě heslo STORNO.
ZÁKLADNÍ CENY
Individuální konzultace50 – 60 minut
1000 Kč   (bezhotovostně předem) 
1200 Kč   (v hotovosti na místě)
Konzultace s párem nebo rodinou80 - 90
minut

1500 Kč   (bezhotovostně předem)
1800 Kč   (v hotovosti na místě)
On-line konzultace individuální - videohovor (Skype aj.)
Platbu je nutné připsat na účet nejméně den před termínem konzultace.
 
50 – 60 minut
1000 Kč
 
On-line konzultace párová a rodinná - videohovor (Skype aj.)
Platbu je nutné připsat na účet nejméně den před termínem konzultace.
 
80 - 90 minut1500 Kč
 
Ukázková konzultace (pro seznámení s terapeutickým přístupem a rozptýlení strachu z psychoterapie)20 minutZDARMA
SLEVY
Individuálně dojednaná sleva - pro zájemce sociálně znevýhodněné nebo s vážnými finančními obtížemi.DOHODOU
15% sleva - pro klienty, kteří jsou rozhodnuti pro dlouhodobou spolupráci, při jednorázové platbě 4 a více konzultací
individuální konzultace s 15% slevou (v rámci balíčků 4 a více konzultací)850 Kč
párová a rodinná konzultace s 15% slevou (v rámci balíčků 4 a více konzultací)1275 Kč
KONZULTACE V MIMOŘÁDNÝCH ČASECH 
- ve všedních dnech po 18. hodině
- o víkendech
- o státních svátcích


Na tyto konzultace se nevztahují slevy. 
Individuální konzultace ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích1500 Kč   (bezhotovostně předem)
1800 Kč   (v hotovosti na místě)
Párová nebo rodinná konzultace ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích2100 Kč   (bezhotovostně předem)
2520 Kč   (v hotovosti na místě)
Telefonické konzultace do 10 minutZDARMA
Příležitostná komunikace e-mailemZDARMA
Vypracování písemné zprávy o průběhu naší spolupráce pro vaše návazné služby a další subjekty400 Kč
Audiozáznamy z konzultací pro vaše potřebyZDARMA
STORNO 1 - individuální konzultace (zrušení konzultace méně než 48 hodin před termínem)1000 Kč
STORNO 2 - párová a rodinná konzultace (zrušení konzultace méně než 48 hodin před termínem)1500 Kč

Kontakt

Objednávat nebo dotazovat se mne můžete na těchto kontaktech:

Rezervační systém Reenio: https://dobraperspektiva.cz/rezervace/

Mobil 1: +420 725 568 007
Mobil 2: +420 728 944 060
E-mail:  info@jirichvala.cz
Skype:  jirichvala
Jiří Chvála - ZnamyLekar.cz
Datová schránka: nuuswai

Bankovní spojení

Číslo účtu u Fio banky: 2900506006/2010
IBAN: CZ8720100000002900506006
BIC: FIOBCZPPXXX

Kontaktní formulář

Jméno
Telefon
E-mail *
Zpráva *
 

Poradna Praha - Chodov

Donovalská 2222, Praha 11 - Chodov
(konzultace podle rezervací v objednávkovém systému, případně po dohodě
provozní doba zejména Út - Čt: 9:00 - 18:00)

 

Poradna Praha - Vinohrady

Dykova 1, Praha 10 - Vinohrady
(konzultace po předchozí dohodě)

 

Poradna Benešov

Čechova 433, Benešov u Prahy
(konzultace obvykle v pondělí)

 

Poradna Sedlčany

Nádražní 109, Sedlčany
(budova čajovny ve dvoře - před poštou)

 
123movies